XE BA GAC HUY ĐỨC 

  • Địa Chỉ: 401 Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Điện Thoại: 0909 058 337
  • Email: Huyhoang.duclong@gmail.com